Persbericht: Een nieuwe locatie om Sister’s House in onder te brengen werd gevonden

De gemeente Elsene gaf een maand uitstel voor het verlaten van de huidige locatie en nu heeft Sister’s House, een opvangcentrum van het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen voor dakloze migrantenvrouwen, een nieuwe plek gevonden om zich de komende maanden te vestigen.

Goed nieuws voor Sister’s House

In de maand februari lanceerde het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen een oproep om een ​​nieuw gebouw te zoeken voor Sister’s House. Tegelijkertijd stuurden de vrijwilligers van dit opvanginitiatief een open brief aan de verkozen gemeenteraadsleden in Brussel. Deze brief, die in 8 dagen bijna 8.000 co-handtekeningen verzamelde, uitte hun bezorgdheid dat binnenkort tussen de 70 en 100 vrouwen terug op straat zouden staan en riep de gemeenten en het Brussels Gewest op om het project te steunen. De oproep en de brief werden op grote schaal gepubliceerd op sociale media en in de pers en ook vele particuliere eigenaren vingen het nieuws op. Een vereniging (een wijkgezondheidscentrum) heeft ervoor gekozen om het initiatief van het Burgerplatform te ondersteunen, in het bijzonder de hulp die het biedt aan dakloze vrouwelijke migranten door een gebouw ter beschikking te stellen dat plaats biedt aan ongeveer vijftig vrouwen via een overeenkomst van precair gebruiksrecht.

Een adempauze voor en overgang

Het gebouw, gelegen in de gemeente Etterbeek, op een paar meter van de huidige voorziening, is groot genoeg voor 40 tot 60 vrouwen. Daardoor zal de opvangcapaciteit, die momenteel 26 plaatsen telt, aanzienlijk toenemen. Het Platform hoopt er uiterlijk op maandag 30 maart te kunnen starten met opvangen.

Omdat het precaire gebruiksrecht voor een periode van 6 maanden werd vastgelegd, profiteert de vzw daarom van een overgangsruimte die het mogelijk maakt om samen met de bevoegde autoriteiten in het Brussels Gewest te werken aan een duurzame oplossing voor het project. Hoewel het Burgerplatform verheugd is om migrantenvrouwen op een waardige manier te verwelkomen en op te vangen, roept het de Brusselse regering niettemin op om de gemaakte beloftes in haar algemene beleidsverklaring 2019 – 2024 na te komen:

“Als concreet antwoord op de specifieke situatie van vrouwelijke migranten, hetzij alleenstaand, hetzij vergezeld van minderjarigen, zal de Regering op zeer korte termijn een opvangruimte ter beschikking stellen zodat dit publiek met zijn kinderen kan ontkomen aan de problemen die hen omringen. “

Aan de vooravond van 8 maart, Internationale vrouwendag, is het de moeite waard om te herinneren aan het herhaald geweld dat deze vrouwen ervaren in hun land van herkomst en op de hele reis die ze afleggen, zowel vóór als in België. We moeten er ook op wijzen dat het vrijwillige burgers zijn die deze beweging hebben opgestart en die hebben gereageerd op de behoeften van deze bijzonder kwetsbare vrouwen. Laten we benadrukken dat de opvang op zich een drogreden is die ons toelaat om het geweld dat ze ondergaan te bestrijden wat niet mogelijk zou zijn als ze weggecijferd worden. Om een ​​uitgebreid en volledig antwoord te kunnen bieden aan de zeer specifieke medische en psycho-sociale-behoeften van dakloze migrantenvrouwen, roept het Burgerplatform de Brusselse regering op om dit burgerinitiatief te steunen, met een gendergerichte aanpak voor opvang en migratie.

 

Context:
Sinds haar opening 16 maanden geleden, heeft Sister’s House opvang kunnen bieden aan meer dan 476 dakloze migrantenvrouwen in Brussel, voor een totaal van 12.500 aangeboden overnachtingen. Uitsluitend op basis van donaties en een team van meer dan 140 vrijwilligers die met elkaar afwisselen om een constante aanwezigheid op de opvangplaats te kunnen verzekeren, dankzij de overeenkomst van precair gebruiksrecht met de gemeente Elsene waardoor elke dag 26 opvangplaatsen mogelijk waren en nog 38 anderen elke dag bij families terecht konden.
Sister’s House neemt eveneens deel aan de Humanitaire Hub:
In de verlenging van de opvang wordt het informeren en oriënteren eveneens opgenomen door het team van Sister’s House in de Humanitaire Hub met partnerorganisaties die de medische en psycho-sociale opvolging op zich nemen: Dokters van de Wereld, Artsen zonder Grenzen, SOS Jeunes, Rode Kruis en SISA, de socio-juridische dienst van het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen.
IN ENKELE CIJFERS:
Aantal vrijwilligers: 45 per week
Uren vrijwilligerswerk: minimum 224 uur per week
Aanvoer en logistiek: uitsluitend afhankelijk van donaties door burgers
Aantal overnachtingen aangeboden sinds de opening: 12.500
Aantal vrouwen opgevangen: 476

 

Contactpersonen:

Adriana Costa Santos: +32492402984

Delphine Demanche: +32472354091

Algemeen e-mailadres: hebergement@bxlrefugees.be