Persbericht – Dringend gezocht gebouw voor de dakloze vrouwelijke migranten van het Sister’s House !

Het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen (BxlRefugees) zoekt dringend hulp van burgers en privé-eigenaars om een gebouw te vinden voor het Sister’s House. Het Sister’s House is een collectieve opvangplaats voor vrouwelijke migranten.

 

De tijdelijke gebruiksovereenkomst die de vzw de kans gaf de noodopvang te organiseren, loopt ten einde. Als gevolg daarvan zal het Sister’s House, de opvang van het Burgerplatform specifiek voor vrouwen onder de migranten op doortocht, haar deuren sluiten op 29 februari. Er resten dus nog 2 weken om een nieuwe opvang te vinden voor een honderdtal vrouwen !

Terwijl het nog winter is zullen er dus 70 à 100 vrouwen zonder enige overnachtingsplaats komen te staan. Vanaf het einde van deze maand zullen zij daarbij ook de mogelijkheid verliezen om gevolgd te worden in hin specifieke noden. Ondanks de nauwe samenwerking met de Brusselse gemeenten en de Regio Brussel om leegstaande gebouwen te vinden, groeit de angst dat de er geen oplossing uit de bus zal komen.

Het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen lanceert nu een noodoproep naar privé-eigenaars en bedrijven om een gebouw te vinden waarin tussen de 70 en 100 vrouwen zouden kunnen opgevangen worden.

 

Vrouwelijke migranten, onzichtbaar en kwetsbaar !

Het Bugerplatform ontfermt zich over verschillende mensen, maar de aanwezigheid en extreme kwetsbaarheid valt de mensen op het terrein op.

Zij zijn geïsoleerd en wantrouwend, hun parcours is een opeenstapeling van gendergerelateerd geweld en misbruik dat zij over hun hele vluchtparcours ondergingen. Een parcours dat vaak meerdere jaren duurde. Als gevolg hiervan is het noodzakelijk zich te bekommeren over psychosociale en medische problemen.

Van in november 2018 werd deze opvolging georganiseerd in de context van het opvanghuis het Sister’s House. Het beheer daarvan is in handen van het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen in samenwerking met de partnerorganisaties die terug te vinden zijn in de Humanitaire Hub (Dokters van de Wereld, Artsen Zonder Grenzen, SOS Jongeren, Rode Kruis) in de Havenlaan in 1000 Brussel.

De Porte d’Ulysse in Haren biedt elke nacht opvang aan 350 mannen. Het Sister’s House heeft slechts 30 plaatsen en rekent voor de andere plaatsen op opvang door burgers. Elke nacht worden er gemiddeld 38 vrouwen buiten het Sister’s House opgevangen (het aantal ligt tussen 20 en 70 méér dan ter beschikking in het Sister’s House).

Sinds de opening heeft het Sister’s House aan meer dan 450 dakloze vrouwen onderdak geboden. In Brussel komt het totaal zo op 12 200 overnachtingen.

De opvang steunt volledig op giften en een ploeg van meer dan 140 vrouwelijke burgers die zich via een beurtrol vrijwillig inzetten om elke dag aanwezig te zijn. Deze opvangplaats werd mogelijk door een tijdelijke overeenkomst met de Gemeente Elsene, maar het Sister’s House sluit de deuren 0p 29 februari.die zich vrijwillig inzetten om elke dag aanwezig te zijn.

 

Het Sister’s House in de Humanitaire Hub

In het verlengde van de nachtopvang is er ook een ploeg van het Sister’s House aanwezig in de Humanitaire Hub. Daar worden de vrouwen verder geïnformeerd en georiënteerd en wordt hun psycho-sociale en medische opvolging mede verzekerd door de partnerorganisaties – Dokters van de Wereld, Artsen Zonder Grenzen, SOS Jongeren, Rode Kruis en SISA – Dienst Sociale en Administratieve Informatie van het Burgerplatform.

De onzichtbaarheid van vrouwen tussen de migranten in het Maximiliaanpark werd dank zij de opening van het Sister’s House teniet gedaan: de realiteit en de noden zijn vandaag gekend, gedocumenteerd en hebben een aangepast antwoord nodig.

Er is dringend een duurzame oplossing nodig voor deze vrouwen in gevaar !

 

ENKELE CIJFERS :    

Datum opening : 03.11.2018

Aantal vrijwilligsters : 45/semaine

Aantal uren vrijwilligerswerk : minimum 224 uren/week

Bevoorrading en logistiek : uitsluitend afkomstig van giften door burgers

Aantal plaatsen : Maximumcapaciteit van 30 plaatsen +38 plaatsen gemiddeld/dag bij burgers

Aantal overnachtingen  sinds de opening : 12 200

Aantal vrouwen die mimimum 1 nacht in het Sister’s House overnachtten : 462

 

Contact voor de pers :

Mehdi Kassou +32472444726 media@bxlrefugees.be

Voorstellen voor gebouwen :

Delphine Demanche en Adriana Costa Santos : hebergement@bxlrefugees.be