Laatste nieuws

Opvangcrisis: de verenigingen nemen het initiatief en openen een noodcentrum met 140 plaatsen in Anderlecht

Een week nadat ze uit het Schaarbeekse kraakpand het “Rechtenpaleis” zijn geëvacueerd, hebben meer dan 150 personen die internationale bescherming vragen maar geen onderdak hebben, zich aangesloten bij het vijftigtal […]

Geen opvang voor mensen die asiel zoeken na evacuatie Paleizenstraat: tijd om politieke verantwoordelijkheid te nemen !

Persbericht – 17 februari 2023 Geen opvang voor mensen die asiel zoeken na evacuatie Paleizenstraat: tijd om politieke verantwoordelijkheid te nemen ! Al maanden vragen wij om de evacuatie van […]

Opvangcrisis: een trieste verjaardag

Op 19 januari 2022 veroordeelde de rechtbank van eerste aanleg van Brussel de Belgische Staat voor het niet nakomen van zijn nationale en internationale verplichtingen tegenover mensen die asiel aanvragen. […]

Nieuwsberichten