Over ons

“Voor een meer open en inclusieve samenleving ten aanzien van mensen met migratie wil het Burgerplatform – BELRefugees burgers en verenigingen mobiliseren en verenigen om de maatschappelijke voorstellingen en houdingen over mensen met migratie te veranderen en bij te dragen tot het bieden van een fundamenteel menselijk en kwalitatief antwoord op hun behoeften door, indien nodig, nieuwe oplossingen te ontwikkelen.”

Geconfronteerd met het gebrekkige beheer van het opvangsysteem in België, werd in september 2015 het Burgerplatform voor ondersteuning van vluchtelingen opgericht, dat zichzelf definieerde als een ontmoetingsplaats en coördinatie van individuele en collectieve initiatieven op het gebied van migratie.

Sindsdien biedt het Burgerplatform binnen zijn middelen een onvoorwaardelijk onthaal, een antwoord op verzoeken om informatie, opleiding en bijstand aan ballingen, migranten, asielzoekers, nieuwkomers en migranten zonder papieren, met volledig respect voor het individu en zijn of haar keuzes. Zij werkt dus aan de integratie van deze mensen in hun nieuwe omgeving.

Het Burgerplatform pleit voor een migratiebeleid dat in overeenstemming is met internationale verdragen en waarbij ieders rechten worden geëerbiedigd. Zij is ervan overtuigd dat alleen een duurzame en eensgezinde oplossing, gebaseerd op eerbiediging van de mensenrechten en universele broederschap, het hoofd kan bieden aan de wereldwijde opvangcrisis van onze tijd.