Welk spelletje spelen de Dienst Vreemdelingenzaken, het Gesloten Centrum 127bis en het kabinet van minister Maggie De Block?

PERSBERICHT :

Welk spelletje spelen de Dienst Vreemdelingenzaken, het Gesloten Centrum 127bis en het kabinet van minister Maggie De Block?


Een vijftiental mensen, vrijgelaten uit het Gesloten Centrum 127bis, werden door ambtenaren van de Dienst Vreemdelingenzaken prompt afgezet aan “La Porte d’Ulysse”, het noodopvangcentrum van het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen / BxlRefugees.

Toen 3 humanitaire organisaties (Het Belgische Rode Kruis, Samusocial en het Burgerplatform) beslisten om de migranten, die zich ophielden onder het Noordstation, op te vangen en te “verplaatsen”, kwam dit uitgebreid in de pers. Het Noordstation is inmiddels  “beter beveiligd dan het Koninklijk Paleis” (zie: https://bit.ly/2XBYUwY). Zowel voor de gemeente Schaarbeek (en haar burgemeester, Bernard Clerfayt) als voor Minister Maggie De Block , is er “GEEN SPRAKE VAN DAT MIGRANTEN ER NOG TERUGKOMEN”. “Zoniet worden ze aangehouden en het land uit gezet”  verklaarde de nieuw aangestelde minister van Asiel en Migratie tijdens haar verkiezingscampagne. (zie : https://bit.ly/2F4AJ38)

Dit leidde tot een nieuw pingpongspel, wars van elk respect voor de menselijke waardigheid, tussen de politie van Elsene en Schaarbeek enerzijds en de federale politie anderzijds (zie : https://bit.ly/2I9QWWM) om migranten te beletten zich op te houden in het Maximiliaanpark, het Noordstation of elders in de wijk Brussel Noord.

Alleen: het wegjagen van mensen van een bepaalde plek, vereist wel een alternatieve opvangmogelijkheid elders; een doordachte oplossing die verder gaat dan een “ontruimingsactie, louter voor het zicht”.

Opnieuw voelen we ons voor schut gezet. Opnieuw schuift men ons de onmenselijke gevolgen toe van onwil en onkunde van de verantwoordelijken bij de overheid, om een duurzame oplossing te bedenken voor dit opvangprobleem.

In de zomer van 2018 organiseerde ontslagnemend Staatssecretaris voor Asiel dat migranten, na arrestatie waar ook in het land, bij hun vrijlating aan het Maximiliaanpark werden afgezet. (zie: https://bit.ly/2ZqH9Br) Net zo worden vrijgelaten migranten nu vanuit 127bis rechtstreeks aan ons opvangcentrum in Haren afgezet…

Zeker: we zijn blij met elke vrijlating van opgesloten personen, wiens enige misdaad erin bestaat niet over de juiste papieren te beschikken. Maar we betreuren ten zeerste de respectloze, inconsistente en contraproductieve houding die men hier aanneemt en de gevolgen die dit heeft voor het functioneren van ons opvangcentrum.

Al in januari 2019 had ons opvangsysteem een verzadigingspunt bereikt. Vorige maand moesten we opnieuw “muren verzetten” om een maximum aantal personen, weggejaagd uit het Noordstation, in ons centrum te kunnen opvangen. (zie: https://bit.ly/31ugipE)
Het is voor ons onaanvaardbaar dat onze organisatie, die al kreunt onder een tekort aan middelen en het uitblijven van politieke oplossingen, nog meer onder druk wordt gezet omdat een overheidsorgaan eenzijdig besluit ons een groter aantal inwoners op te leggen.

Wij roepen de minister, mevrouw Maggie De Block, om haar verantwoordelijkheid op te nemen en meer middelen ter beschikking te stellen van humanitaire organisaties die de laatste 4 jaar alléén de gevolgen moesten dragen van de onmenselijke,  afschuwelijke erfenis van het migratiebeleid van de federale regering.

Al te lang droegen we de nefaste, contraproductieve gevolgen van de politieke inertie in dit land. Ondanks alles en tegen allen in, boden we een respectvol, menselijk antwoord op de opvangcrisis. Zo gaven we dit land een minimum waardigheid, tegenover haar klaarblijkelijk onvermogen tot een humaan onthaal.


Contact: Mehdi Kassou, +32472444726