Beleid van niet-opvang – Stand van zaken

Een consortium van humanitaire organisaties en het maatschappelijk middenveld, waaronder Artsen zonder Grenzen, Dokters van de Wereld, het CIRÉ, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, BelRefugees, Caritas International en het Humanitair Hub, publiceert zijn rapport over het niet-opvangbeleid van migranten in Brussel, dat de periode van oktober 2023 tot maart 2024 beslaat. Een “normalisatie” van de opvangcrisis die de organisaties wederom aanklagen.

foto : Johanna de Tessières

 

De zeven organisaties waarschuwen opnieuw voor de kritieke situatie van asielzoekers, voornamelijk alleenstaande mannen, die op straat worden achtergelaten in Brussel. Ze benadrukken het chronische gebrek aan opvang, bescherming en toegang tot medische diensten, hoewel materiële opvang voor asielzoekers door de Belgische staat gegarandeerd moet worden.

De staat vergroot de opvangcapaciteit niet significant door nieuwe plaatsen te creëren. De wachttijd voor toegang tot het opvangnetwerk van Fedasil is nu 6 tot 9 maanden, een record! Ondanks meer dan 9000 veroordelingen door Belgische rechtbanken voor dit niet-opvangbeleid, is er geen noemenswaardige verbetering waargenomen. En toch worden steeds meer mensen gedwongen op straat te overleven bij gebrek aan een oplossing. Het aantal mensen dat op een opvangplaats van Fedasil wacht, steeg namelijk van 2638 in oktober 2023 tot 3800 in maart 2024.

De organisaties die verantwoordelijk zijn voor daklozenopvangcentra in Brussel wordt gevraagd ook asielzoekers op te nemen. In maart 2024 telde het Brusselse daklozennetwerk 2944 plaatsen, wat onvoldoende is om zowel daklozen als asielzoekers op te vangen. Dit chronische tekort aan plaatsen dwingt steeds meer mensen op straat of in kraakpanden te leven, met dramatische gevolgen voor hun mentale en fysieke gezondheid.

Hoewel er kort- en langetermijnoplossingen bestaan, zoals tijdelijke opvang in hotels, extra noodopvang en de verhoging van de totale opvangcapaciteit, zijn er geen significante maatregelen genomen. De regering weigert de humanitaire en gezondheidscrisis te erkennen en dienovereenkomstig te handelen.

Raadpleeg het gezamenlijke rapport en de analyse van de verzamelde gegevens. Aan de vooravond van de verkiezingen roepen wij de beleidsmakers op hun verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van asielzoekers, in termen van opvang, bescherming en toegang tot gezondheidszorg, waarop zij wettelijk recht hebben.