Opvangcrisis: de verenigingen nemen het initiatief en openen een noodcentrum met 140 plaatsen in Anderlecht

Een week nadat ze uit het Schaarbeekse kraakpand het “Rechtenpaleis” zijn geëvacueerd, hebben meer dan 150 personen die internationale bescherming vragen maar geen onderdak hebben, zich aangesloten bij het vijftigtal personen dat al maanden in tenten voor het Klein Kasteeltje bivakkeert. Sinds afgelopen vrijdag kamperen er hierdoor ondertussen meer dan 200 mensen langs het kanaal.

Om ervoor te zorgen dat deze mensen in verwarmde en waardige omstandigheden de nacht kunnen doorbrengen, organiseren het Burgerplatform Belrefugees, Samusocial en Croix Rouge de Belgique samen de opvang van 140 mensen in een gebouw in de gemeente Anderlecht. De mensen worden gespreid over drie dagen in het centrum ondergebracht zodat de teams ter plaatse de opvang in de best mogelijke omstandigheden kunnen organiseren.

 Dit centrum is in een recordtijd geopend. De nood is hoog en er moeten onmiddellijk oplossingen komen, los van alle bevoegdheidskwesties en vragen over wie nu voor wat verantwoordelijk is op de verschillende beleidsniveaus. Op ons niveau doen we alles wat we kunnen om de gevolgen te beperken van deze opvangcrisis die ons boven het hoofd is gegroeid en die een consequente structurele aanpak vereist.” Mehdi Kassou, BelRefugees

 “De mensen bij het Klein Kasteeltje die door onze mobiele teams dagelijks worden geholpen, houden het onder deze omstandigheden niet langer vol, langs het kanaal en half op de weg, zonder toiletten of sanitaire voorzieningen, in weer en wind. Ze zijn volledig aangewezen op de hulp van verenigingen en burgers. Daarom was het essentieel dat we snel reageerden.” Magali Pratte, Samusocial.

 Het centrum dat vandaag zijn deuren opent, wordt voor het dagelijks beheer gecoördineerd door het Burgerplatform en krijgt de steun van Samusocial dat personeel inzet voor de omkadering en logistieke steun verleent. Een team van het Rode Kruis zorgt voor de medische screening van de bewoners, van wie sommigen erg verzwakt zijn door hun verblijf op straat. Deze mensen worden gedurende enkele dagen opgevangen voor ze naar een opvangcentrum van het agentschap Fedasil gaan, dat naar wij hopen snel alle aanvragers van internationale bescherming onderdak kan bieden die uit het tentenkamp zijn geëvacueerd.

 

Al meerdere maanden werkt het Croix-Rouge de Belgique samen met de andere humanitaire organisaties om de slachtoffers van de opvangcrisis te ondersteunen. Wij hebben tijdens onze vele geneeskundige interventies in de Paleizenstraat, bij de medische screening naar aanleiding van de evacuatie van het gebouw en iedere dag in het Refugee Medical Point kunnen vaststellen hoe de lichamelijke en mentale toestand van deze mensen met de dag achteruitgaat. Wij willen ertoe bijdragen dat elk van deze mensen snel, maar vooral humaan en met respect worden behandeld”, aldus Mélanie Trémel, adjunct-directeur van het Brusselse Rode Kruis.

 

Het zijn tijdelijke noodoplossingen die verenigingen en organisaties op het terrein nu opzetten. En dat gaat niet zonder moeite. Toch is het publiek dat vandaag wordt geholpen, nog maar het zichtbare deel van deze opvangcrisis die nu al een jaar duurt. In totaal is sinds eind 2021 aan meer dan 3.000 aanvragers van internationale bescherming het recht op opvang geweigerd, ondanks duizenden veroordelingen door de Belgische staat. Enkel structurele federale maatregelen kunnen voorkomen dat dit soort situaties zich in de toekomst opnieuw voordoen.

 

Contactpersonen pers: 

Burgerplatform BelRefugees: Mehdi Kassou: 0472/44 47 26 (FR)

Samusocial : Marie-Anne Robberecht  0493/ 25 49 09

Croix-Rouge de Belgique: Nancy Ferroni 0478/ 94 65 74