Belgische staat veroordeeld voor gebrekkige opvang van asielzoekers

Belgische staat veroordeeld voor gebrekkige opvang van asielzoekers

Op 19 januari heeft de rechtbank van eerste aanleg van Brussel de Belgische Staat veroordeeld voor het niet nakomen van zijn nationale en internationale verplichtingen ten aanzien van degenen die bescherming zoeken. Het bevel was onmiddellijk uitvoerbaar en ging vergezeld van dagelijkse boetes in geval van niet-naleving.

Een week later, toen de staatssecretaris voor Asiel en Migratie duidelijk vastbesloten was de uitspraak van de rechter niet te respecteren, richtten wij een brief aan de eerste minister en de vice-premier, waarin wij hen vroegen ervoor te zorgen dat de regering de rechtsstaat en de uitspraak van de rechterlijke macht zou respecteren. Dit verzoek viel op dovemansoren.

We betreuren dat de uitvoerende macht een rechterlijk vonnis zo maar naast zich neerlegt, in de eerste plaats voor  de mensen die bescherming nodig hebben. De verbetering van de situatie in het begin van het jaar was van korte duur. Sinds 24 januari heeft Fedasil opnieuw tientallen asielzoekers de straat opgestuurd, wat een schending is van hun recht op opvang.

De federale regering treedt de rechtsstaat en de Europese richtlijnen met voeten en besluit mensen die in een ander Europees land asiel hebben aangevraagd, onderdak te weigeren.

De situatie van de mensen die op straat zijn achtergelaten is duidelijk. We zitten in een humanitaire noodsituatie en de regering verzuimt haar plichten te vervullen.

 

Wij hebben geen andere keuze dan opnieuw naar de rechtbank van eerste aanleg in Brussel te gaan om een verhoging van de dwangsommen en het plafond daarvoor te vragen. Wij hopen dat dit een ontradend effect zal hebben.

Wij zien ons genoodzaakt de betaling van deze dwangsommen te eisen. Wij hebben dat tot nu toe niet gedaan, vertrouwend op de eerlijkheid van de autoriteiten.

Wij betreuren het ten zeerste dat wij de Staat opnieuw moeten aanvallen, maar zien geen andere optie. 5000 euro had helaas niet het gewenste afschrikkend effect, waardoor we ons genoodzaakt zien om 20.000 euro te eisen. Op deze manier hopen we dat de federale overheid het vonnis van de rechter wél zal respecteren. Het bedrag van de boetes die wij zullen eisen, zal worden gebruikt voor de opvang van mensen die niet de opvang kregen waarop zij recht hebben. Onze organisaties zijn hier al mee bezig.

Helaas.

 

Ondertekenaars

• CIRÉ

• Vluchtelingenwerk Vlaanderen

• SAAMO

• NANSEN vzw

• Advocaten.be – Franstalige en Duitstalige balies

• Ligue des droits humains

• ADDE (Association pour le droit des étrangers)

• Burgerplatform BxlRefugees

 

Perscontact

• Sotieta Ngo, directeur van CIRÉ: 0475 956228

• Elias Van Dingenen, communicatieverantwoordelijke Vluchtelingenwerk Vlaanderen, 0473 88 65 97