Persbericht : Hongerstaking van mensen zonder papieren en regularisatie – Uitnodiging tot een persconferentie, woensdag 3 november, 9u, Begijnhofkerk

Hongerstaking van mensen zonder papieren en regularisatie :Persbericht en uitnodiging tot een persconferentie, woensdag 3 november, 9u, BegijnhofkerkReacties en getuigenissen van Alexis Deswaef (advocaat), Marie-Pierre de Buisseret (advocaat), Mehdi Kassou (woordvoerder van het Burgerplatform) en Daniel Alliet (Priester in de Begijnhofkerk), alle vier aanwezig op de gesprekken met de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, in aanwezigheid van de speciale gezant van de regering, Dirk Van Den Bulck (Directeur van CGVS) en Freddy Roosemont, Directeur van Dienst Vreemdelingenzaken.

Bij het lezen van de eerste beslissingen die genomen werden door Dienst Vreemdelingenzaken, betreffende de regularisatieaanvragen van de ex-hongerstakers, hebben wij besloten om de inhoud van onze gesprekken met de Staatssecretaris, Sammy Mahdi openbaar te maken. Deze hadden geleid tot het onderbreken van de hongerstaking, en de betrokkenen aangezet tot het indienen van individuele regularisatieaanvragen.

Op 21 juli ontmoetten wij, Alexis Deswaef (advocaat), Marie-Pierre de Buisseret (advocaat), Mehdi Kassou (woordvoerder van het Burgerplatform) en Daniel Alliet (priester in de Begijnhofkerk), op het kantoor van de Staatssecretaris, Sammy Mahdi in persoon, in aanwezigheid van Dirk Van Den Bulcke (CGVS) en Freddy Roosemont (DVZ). De dag ervoor, op 20 juli, waren er al lange discussies begonnen tussen de 4 vertegenwoordigers, de speciale gezant, Dirk Van Den Bulcke en de directeur van de Dienst Vreemdelingenzaken, Freddy Roosemont. Ondanks urenlange discussies over de regularisatiepraktijken van DVZ en de eisen van de stakers, zal deze eerste ontmoeting een mislukking blijken en gaat iedereen uit elkaar zonder oplossing voor de beëindiging van deze crisis.

Enkele uren later werd er een nieuwe vergadering gepland op 21 juli om 9.00 uur (op uitnodiging van het kabinet), op het kantoor van de Staatssecretaris en dit keer in zijn aanwezigheid. Lange gesprekken werden hervat over de praktijken van de Dienst Vreemdelingenzaken op het gebied van regularisatie. De kern van het probleem is het gebrek aan totaal vertrouwen in de manier waarop de Dienst Vreemdelingenzaken de dossiers van de stakers zou behandelen, de 4 vertegenwoordigers verwijten de administratie het ontbreken van duidelijke criteria voor de behandeling van de dossiers en de willekeur die voortvloeit uit deze afwezigheid.

Enkele typische situaties, die een regularisatie toelaten, worden dan opgesomd door Freddy Roosemont. De discussie is dan begonnen. Die richt zich op de situatie van de stakers omdat de 4 aanwezige vertegenwoordigers benadrukken dat de door F. Roosemont voorgestelde situaties niet representatief zijn voor de stakers. Typische profielen van stakers worden dan voorgesteld. Ze wonen al meerdere jaren in België en tonen een goede integratie aan, hebben werkaanbiedingen, een actief sociaal en maatschappelijk leven, enz. en kunnen daarvan bewijzen voorleggen. De 4 vertegenwoordigers dringen er op aan dat zolang DVZ niet aanvaardt rekening te houden met deze elementen, vragen met aandrang dat de Dienst Vreemdelingenzaken met het voor hen onmogelijk is om naar de hongerstakers te gaan met informatie die hen toelaat hun hongerstaking te stoppen. De staatssecretaris antwoordde toen dat de hongerstakers die “reeds een aantal jaren in België wonen”, die “goed geïntegreerd zijn” en “het bewijs kunnen leveren van die integratie, hun aanvraag moeten indienen en de staking moeten stoppen omdat ze zich in een situatie bevinden die zou kunnen leiden tot regularisatie ”.

Andere elementen werden aangehaald, die allemaal de zorgen van de aanwezigen en van de stakers susten. De vertegenwoordigers hebben de heer Roosemont verzocht te bevestigen wat zojuist werd gezegd. Wat hij gedaan heeft.

Tijdens de discussie werd ook gezegd:
• “dat alle dossiers ontvankelijk zullen verklaart worden en ten gronde zullen worden behandeld, terwijl in de praktijk Dienst Vreemdelingenzaken deze dossiers in de meeste gevallen als onontvankelijk beschouwt en deze daarom nooit ten gronde behandelt. ”
– Op 16 juli in Le Soir, toen een journalist hem de vraag stelde: “lopen de stakers het risico dat hun aanvraag wordt afgewezen op de ontvankelijkheidskwestie of hebben ze de zekerheid hun aanvragen ten gronde zullen worden behandeld? “; Sammy Mahdi antwoordde: “Elk dossier krijgt een antwoord ten gronde, op de elementen van het dossier. Dus zij zullen a priori ontvankelijk zijn. https://www.lesoir.be/384464/article/2021-07-16/sammy-mahdi-avec-lasile-et-la-migration-jai-parfois-limpression-detre-tous-les
– Link naar L’Echo 30 juli : https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/federal/les-sans-papiers-assures-d-un-traitement-rapide-des-demandes-de-regularisation/10323115.html
• dat “in het verleden uitgevaardigde inreisverboden geen belemmering zouden vormen voor de regularisatie “;
• dat “problemen met de openbare orde niet automatisch leiden tot een weigering (er wordt een afweging gemaakt van de elementen tegen de elementen van integratie) met uitzondering van veroordelingen voor mensenhandel”,
• dat “speciale aandacht zou worden besteed aan de ‘slachtoffers’ van de regularisatie van 2009 (zij die voldeden aan het regularisatiecriterium via werk en die hun baan verloren door omstandigheden buiten hun wil)”;
• dat “mensen die dachten dat hun inburgeringsdossier onvoldoende gewicht had een 9ter regularisatie konden aanvragen op vertoon van een medisch attest. Dit verzoek om medische regularisatie zou hen toegang geven tot een oranje kaart van drie maanden zodat ze kunnen herstellen van de hongerstaking”. In de praktijk werd dit niet gerespecteerd.
• dat “het moeilijk was om een precies aantal jaren van aanwezigheid op het grondgebied te geven omdat de verhalen van integratie prevaleerden boven het aantal jaren van aanwezigheid in België en dat bepaalde bewijzen, tot nu toe geweigerd, in het dossier zouden worden opgenomen (getuigschriften overgemaakt door de aanvragers en hun familieleden bijvoorbeeld) ”
• dat “het zijn van de ondersteuning van een oudere of zieke persoon in legaal verblijf, zelfs al zijn ze geen familielid (de aanwezigheid is essentieel voor de hulp aan deze persoon), op basis van serieuze getuigenissen, zou een belangrijk element zijn ”
• dat “65 jaar of ouder zijn en een gezin hebben in België” een belangrijk element is
• Er werd ook gezegd door Freddy Roosemont en bevestigd door de Staatssecretaris dat de woordvoerders niet gestraft zouden worden voor hun rol in het kader van deze actie, maar in de praktijk stellen ten minste twee aan de woordvoerders gerichte negatieve beslissingen als bijkomend punt tegen een regularisatie: “Bovendien brengt hij/zij door deze hongerstaking zijn/haar gezondheid in gevaar, evenals die van andere mensen van wie hij/zij woordvoerder was ”
OPGELET: dit is een niet-limitatieve lijst. Onder meer de gebruikelijke praktijken van de Dienst Vreemdelingenzaken inzake regularisatie ontbreken.

De besprekingen duurden meer dan 5 uur en gaven de 4 vertegenwoordigers concrete elementen waarmee ze de hongerstakers informatie konden geven die, op basis van de gekende dossiers, waaraan een aanzienlijk deel van de dossiers beantwoordde en tot regularisaties moest kunnen leiden.

We zien vandaag dat wat tijdens deze besprekingen is gezegd, niet werd gerespecteerd. In feite hebben alle negatieve antwoorden die we konden inkijken betrekking op gevallen die grotendeels voldoen aan de hierboven genoemde richtlijnen.

“Het is een schandaal”, zegt pater Daniel. “De geest en de inhoud van deze bijeenkomst werden totaal niet gerespecteerd. Sammy Mahdi respecteert de woorden, die hij zelf heeft uitgesproken, niet. We waren met z’n vieren op deze bijeenkomst en we zullen met z’n vieren kunnen getuigen dat de elementen die op tafel werden gelegd niet werden gerespecteerd. Het is een schande voor ons allemaal en het is een menselijke tragedie voor de honderden mensen zonder papieren wier toekomst zojuist heel bruut is verduisterd ”.

Alexis Deswaef van zijn kant steekt zijn woede niet onder stoelen of banken. “In de afgelopen 20 jaar ben ik gevraagd om op te treden voor het beëindigen van verschillende hongerstakingen van sans-papiers en ben ik zo in dialoog geweest met 4 verschillende ministers. Sammy Mahdi is de eerste die zijn woord
breekt! We werden bedrogen, het is een verraad zonder weerga en we hebben geen andere keuze dan deze gang van zaken openbaar te maken. ”

Marie-Pierre de Buisseret van haar kant zei: “We hebben de woorden van de staatssecretaris en de houding van de directeur van DVZ niet uitgevonden. We waren met 4 en hoorden allemaal hetzelfde.
Ik heb het gevoel dat ik heb geholpen de hongerstaking te beëindigen en dat ik door de staatssecretaris ben gedupeerd. Het is een politiek schandaal met onmetelijke menselijke gevolgen.”

Mehdi Kassou zegt verbijsterd te zijn over de genomen beslissingen en verklaart: “Het is een echte schande voor alle leden van de regering die deze gesprekken direct of indirect hebben bijgewoond. Laat de regeringspartijen die ermee dreigden de regering te verlaten in geval van een overlijden, niet wachten op een nieuwe hongerstaking om de houding van de staatssecretaris te ondervragen. Zonder enige reactie van hen zou dit betekenen dat ze aanvaarden dat we geinstrumentaliseerd werden door een lid van de regering waartoe zij behoren”, en voegt hij eraan toe: “dit ondermijnt radicaal het vertrouwen dat het maatschappelijk middenveld en de burgers in de regering en politieke wereld kunnen hebben. Het is niet ongebruikelijk dat er informele fora worden opgericht om uitzonderlijke situaties aan te pakken. Maar de beslissingen die op deze plaatsen worden genomen, zijn bijna uitsluitend gebaseerd op het vertrouwen en de bereidheid van iedereen om oplossingen te vinden in het algemeen belang. Hier wordt het vertrouwen geschonden en worden honderden levens gebruikt voor politieke doeleinden. Onze democratie kan niet anders dan er zich zorgen over te maken.”

De 4 vertegenwoordigers zullen de vragen van de pers beantwoorden tijdens de persconferentie die op woensdag 03 november om 9.00 uur in de Begijnhofkerk wordt gehouden.

_________________________

1 Net als de stakers zullen de 4 vertegenwoordigers later begrijpen, dankzij een nota van de administratie”vergeten” in een administratief dossier, dat deze laatste niet van plan was deze bevestiging te eerbiedigen. (cfr: Bijlage: interne nota O.E.: enkel positieve elementen voor een regularisatie, maar F. Roosemont geeft een negatief advies, ondanks de afwezigheid van enig element tegen een regularisatie))

CONTACT met de PERS : Pater Daniel Alliet & Alexis Deswaef