Huiszoeking afgelopen zondag bij 4 gezinnen van het Burgerplatform voor de Steun aan Vluchtelingen.

 
Feiten:
Vier families die migranten opvangen werden zondagochtend tussen 7 en 9u  het doelwit van politie-invallen.
1) In Nandrin in de provincie Luik werd het ouderlijk huis van de 51-jarige F., moeder van twee kinderen doorzocht terwijl ze samen met haar dochter onderweg was naar haar werk.  Ze keerden terug naar huis toen hun gast hen alarmeerde door de pogingen van de politie om bij hen binnen te dringen. Ze werden vrijgelaten terwijl hun gast naar Brussel werd gebracht.
2) In Sint-Gillis werd de 46-jarige gastvrouw M., wiens deur werd geforceerd tijdens het binnenvallen, toegetakeld en op de grond gegooid. De vrouw werd in shock naar het ziekenhuis gebracht waar ze een dagvaarding ontving zich de komende dagen bij de federale gerechtelijke politie te melden. Haar 3 gasten werden beroofd van hun vrijheid. Een van haar drie gasten werd vrijgelaten in de loop van zondagavond.
3) In Watermaal-Bosvoorde werd een volgens ooggetuigen gewelddadige inval uitgevoerd die resulteerde in de vrijheidsberoving van de gastvrouw, D. 54 jaar, moeder van 2 kinderen, en haar 8 genodigden. Een van hen werd uiteindelijk terug in vrijheid gesteld in de uren die volgden op de politieoperatie.
4) D. 45 jaar en wonend in Sint-Gillis werd naar de gebouwen van de gerechtelijke politie gebracht waar ze de vrijheid werd ontnomen. Volgens de informatie waarover we beschikken, had ze niemand opgevangen in de nacht voor haar arrestatie.


 
Verdoken huisbezoeken?
Van de 4 uitgevoerde operaties leken er 2 zich te focussen op de gasten die werden opgevangen, hoewel ze werden uitgevoerd onder het mandaat van een huiszoeking gericht op de gastgezinnen. F. uit Nandrin en G. uit Sint-Gillis werden immers niet van hun vrijheid beroofd.
Uit wat het onderzoek aan het licht brengt, is het belangrijk op te merken dat de huiszoekingsbevelen werden uitgevaardigd om personen in een onregelmatige situatie in bij particulieren te arresteren. Huiszoekingen bliksemsnel uitgevoerd waarbij deuren en sloten werden geforceerd  bij zonsopgang op een zondagochtend.
De eerste gegevens suggereren dat de mandaten werden verkregen op basis van
telefoonnummers die de gastgezinnen aan hun gasten zouden hebben gegeven.
Toch is het merkwaardig dat hoewel de telefoonnummers toebehoren aan de gastgezinnen, deze mensen in 2 van de 4 gevallen met rust werden gelaten en dat alleen hun gasten de vrijheid werd ontnomen.
Het lijkt er dus op dat het parket een omweg heeft gevonden om het wetsontwerp van de huisbezoeken toe te passen waardoor vandaag elke Belgische familie die aan hun gasten een sim-kaart bezorgden om in contact te kunnen komen met hun gasten vanaf nu potentieel het doelwit kan worden van een traumatische politieoperatie.

Repressie en criminalisering van solidariteit?
Het Burgerplatform maakt zich ernstige zorgen over het geweld bij deze politieoperaties en heeft bedenkingen bij de gegrondheid en over de proportionaliteit van de uitgevoerde acties.
Belgische huishoudens zijn het doelwit geworden alsof ze het ijkpunt zijn geworden van drugshandelaren.
Geforceerde deuren en sloten, tegen de grond gesmakt, aanhoudingsmandaten, burgers in handboeien
Hoewel de strijd tegen mensensmokkel onmiskenbaar noodzakelijk is, begrijpen we niet dat opvanggezinnen als criminelen worden behandeld omdat ze solidair zijn met een publiek dat zelf slachtoffer is van mensensmokkel.
We begrijpen ook de prioriteiten van de Belgische justitie niet. Waarom koppig de slachtoffers van mensensmokkel blijven criminaliseren en achtervolgen terwijl we dagelijks getuigen zijn handelingen met betrekking tot mensenhandel in Brussel (pooierij, pedofilie, uitbuiting van arbeid).
 
Vervolg en vervolging
Geschokt door het geweld dat het parket heeft gekozen om de vervolging van gastgezinnen te legitimeren en verontwaardigd over wat een duidelijke wens lijkt om solidariteit strafbaar te maken, ontmoetten leden van het Burgerplatform elkaar gisteren tijdens een spoedvergadering.
In eerste instantie heeft het Platform het nodige gedaan om zowel de gastgezinnen als de gasten snel in contact te brengen met een advocaat. Het advocatenkantoor Progress Lawyers Network zal de verdediging van de mensen op de vlucht verzekeren, terwijl het kabinet van Quartier des Libertés zich zal toespitsen op de verdediging van de gastgezinnen.
Er werd overeengekomen dat snel actie wordt ondernomen tegen deze  poging solidariteit te criminaliseren.
 
Contact::
Mehdi Kassou : +32472444726