Naar een migrantenkamp in de stad. Humanitairen moeten kinderen en gezinnen op straat laten staan


Vorige week bereikte de opvangcrisis een nieuw dieptepunt: niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) en families met kinderen kregen geen opvangplaats. In een race tegen de klok, hebben verschillende middenveldsorganisaties zich dag en nacht ingezet voor het zoeken naar verblijfsoplossingen en begeleiding (eten, medische ondersteuning, materiële hulp,…) voor deze personen.

Het Burgerplatform voor steun aan vluchtelingen kon zo 30 minderjarigen tussen 15 en 17 jaar oud en 30 alleenstaande vrouwen een slaapplaats geven. Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Samusocial vingen dan weer tientallen personen in familieverband op. Door gebrek aan medische begeleiding vanuit de overheid, startte Artsen zonder Grenzen een medische hulppost aan Pacheco. Hier doen ze onder meer de identificatie van medische kwetsbaarheden en verstrekken ze medische zorg.

Vandaag op, op de 35ste Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede, bevinden talloze asielzoekers zich opnieuw op de straat zonder een perspectief op een opvangplaats. Helaas zijn onze organisaties aan het eind van hun Latijn krachten en hun middelen. Wij kunnen niet meer ingrijpen om de tekortkomingen van het opvangnetwerk te compenseren door nieuwe opvangplaatsen aan te bieden. Vanavond en in de komende avonden zullen tientallen kinderen (zonder begeleiding van een volwassene) en gezinnen de groep dak- en thuislozen vervoegen. Vanuit de federale regering worden geen onmiddellijke oplossingen naar voren geschoven.
Zoals elke avond, zullen we onze humanitaire rol vervullen en, als we geen onderdak kunnen bieden, deze mensen zoveel mogelijk begeleiden. Dit betekent het uitdelen van water, een maaltijd en dekens, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren.
De huidige situatie is zorgwekkend. Volgens onze laatste informatie zullen in de late namiddag ongeveer veertig kinderen en enkele tientallen gezinnen op straat staan. De organisaties van de Humanitaire Hub, een dagcentrum dat open blijft tot 19:00, treffen logistieke voorbereidingen om de kinderen, gezinnen en mannen die op straat belanden bij te staan met materiële hulp.

 

Het middenveld is nu aan het eind van zijn Latijn, de tijd van politiek uitstel is voorbij. Gezinnen, kinderen, vrouwen en mannen worden door de Belgische staat aan hun lot overgelaten en moeten de nacht op straat doorbrengen. Elke nacht op straat is een nacht te veel. De federale regering draagt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid. Wij verwachten concrete en pragmatische maatregelen in overeenstemming met deze humanitaire crisis. De nachten worden opmerkelijk kouder nu de winter nadert. Maar we kunnen de winter niet afwachten. Er moeten nu beslissingen worden genomen door onze regering die, ongeacht haar politieke agenda, het recht en de internationale verdragen inzake de opvang van asielzoekers moet eerbiedigen.

 

Perscontact :
Samusocial : Magali Pratte +32 490 44 93 76 (FR/NL)
Plateforme citoyenne Bel Refugees : Mehdi Kassou : +32472444726