Open brief van de vrijwilligers van Sister’s House aan de Brusselse verkozenen

Brussel, 26 februari 2020

[OPROEP TOT ONDERTEKENING GESLOTEN]

(Update 01-03-2020 – 10u30 – 8111 ondertekenaars!)

Beste mede-ondertekenaars,
De oproep voor handtekeningen werd vorige vrijdag 28 februari om 16 u afgesloten en de brief werd meteen verzonden. In 3 dagen zijn er niet minder dan 7904 personen die de bekommernis hebben onderschreven van de vrijwilligers van het ‘Sister’s House‘ over de opvang van de vrouwelijke dakloze migranten in Brussel. De open brief werd verstuurd naar de colleges van de 19 gemeenten, alsook naar Minister Alain Maron en naar Minister-President Rudi Vervoort. Wij houden u op de hoogte over het gevolg dat hieraan door hen zal worden gegeven.
8111 x bedankt vanwege het hele team van het ‘Sister’s House’ en vanwege alle solidaire leden van het Burgerplatform.

—————————————————————————————————–

Ter attentie van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Ter attentie van de minister voor Sociale Zaken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Ter attentie van onze Brusselse verkozenen (Stedelijk en Gewestelijk),

 

Betreft: de sluiting van Sister’s House: een humanitaire noodsituatie in Brussel

Geachte Mevrouw, Geachte Heer,

Binnen luttele dagen gaan de 26 opvangplekken voor dakloze vrouwelijke vluchtelingen in Sister’s House dicht! En behalve deze 26 vrouwen, zijn er ook de 38 vrouwen die dagelijks vanuit Sister’s House worden ondergebracht bij solidaire gezinnen en in andere opvangplekken. Als deze opvang sluit, komen er dus binnenkort 70 tot 100 vrouwen op straat te staan.

Zoals u in de pers heeft kunnen lezen, heeft het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen laten weten dat Sister’s House eind februari 2020 zal worden gesloten wegens het aflopen van de gebruiksovereenkomst met de eigenaar van de huidige locatie. Een collectief onderkomen van en voor vrouwen dat elke nacht noodopvang biedt aan dakloze vrouwelijke vluchtelingen uit het Maximiliaanpark in Brussel dreigt te verdwijnen.

Ik ben daarom zo vrij om u via deze weg op de hoogte te brengen van deze humanitaire noodsituatie in het hart van Brussel, nota bene de hoofdstad van de Europese Unie. En ik durf u om concrete hulp te vragen bij onze zoektocht naar een oplossing: wij hebben nood aan een gebouw met een overnachtingscapaciteit van 100 plaatsen, met sanitaire voorzieningen en toegankelijk met het openbaar vervoer.

Ik ben een gewone burger, een vrijwilliger in dit collectieve project. Dankzij mijn engagement ben ik ook een onrechtstreekse getuige van de ontelbare gewelddaden die deze vrouwen ervaren hebben, zowel in hun land van herkomst als tijdens hun reis naar hier, zowel voor als na hun aankomst in België. Ik ben getuige van hun extreme kwetsbaarheid maar ook van hun veerkracht. Samen met 140 medeburgers draag ik bij aan de collectieve energie die sinds november 2018 de opvang en begeleiding draagt van de 465 vrouwen die sinds de opening in Sister’s House zijn langsgekomen. Zonder financiële middelen. Ik ben slechts een van de vele spelers in deze golf van solidariteit, als reactie op het falen van onze democratisch gekozen instellingen. Met enkel de kracht van onze overtuiging zijn we nu 15 maanden bezig, onophoudelijk, met hoogte en dieptes, om de dingen in beweging te brengen, om oplossingen uit te werken voor een waardige en menselijke opvang voor deze vrouwen, onze zusters, onze vrienden. Mevrouw, Mijnheer, wat als deze plek ophoudt te bestaan?

Ik roep u vandaag op om ervoor te zorgen dat mijn zorgen een positieve weerklank vinden. Hoe zult u mijn zorgen overbrengen aan de politieke instanties die verantwoordelijk zijn voor de strijd tegen dakloosheid, voor sociale actie en gelijke kansen? Hoe gaat u zich concreet inzetten voor de opvang van dakloze vrouwelijke vluchtelingen? Hoe gaat u het opnemen voor de dringende noodzaak van een opvangbeleid in de geest van hetgeen we stap voor stap hebben opgebouwd in Sister’s House?

Het stemt me blij dat België het Verdrag van Istanbul heeft geratificeerd, een instrument voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen dat de lidstaten oproept om bijzondere aandacht te besteden aan de situatie van vrouwelijke vluchtelingen. En met vele anderen heb ik de algemene beleidsverklaring van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van juli 2019 toegejuicht, waarin de belofte is opgenomen om “concreet in te spelen op de specifieke situatie van vrouwelijke vluchtelingen die alleenstaand zijn of begeleid worden door minderjarigen”, en “snel een opvangruimte ter beschikking te stellen om hen en hun kinderen in staat te stellen te ontsnappen aan de moeilijkheden waarmee ze geconfronteerd worden”.

Ik doe daarom een beroep op uw verantwoordelijkheidsgevoel en uw respect voor de fundamentele rechten van de mens, in de hoop dat er voor het verstrijken van de deadline een oplossing kan worden gevonden.

Als u zou willen contact opnemen met het Burgerplatform voor hulp aan Vluchtelingen (hebergement@bxlrefugees.be) om een gebouw in uw gemeente aan te bieden, dat honderd vrouwen kan huisvesten, uitgerust is met douches, toiletten en kookgelegenheid, bereikbaar is met het openbaar vervoer, en in stand kan houden wat we al meer dan een jaar aan het opbouwen zijn?

Ik dank u voor uw aandacht bij het lezen van mijn bericht en zie ernaar uit om binnenkort van u te horen.

Met vriendelijk groeten,
Voor Sister’s House,
De vrijwillige burgers,
Pellizzari Antonella, Stenzel Clara, Brahmia Nadia, Bosquet Ariane, Hanbali Halima, Rousée Véronique, Giuliani Federica, Van winckel Maite, de Bie Stéphanie, Devyver Béatrice, Marais Elisabeth, Herinckx Sylvie, Rutamu Blandine, Marais Elisabeth, Feguy Farah, Van Gastel Caroline, Pierrard Laure, Lecocq Françoise, Scherrer Jenny, Rousseaux Morgane, Scharll Maurine, Severs Clémentine, Perez Danielle, André Isabelle, Mondo Emilie, Lejeune Régine, Apers Jennifer, Andrzejewski Elora-Jeanne, De Bruyn Claudine, Benouaich Kim, De Wolf Alexandra, Defraigne Pascale, de Bie Johanne, Chardon Claire, Gideon Naomi, Wauters Laura, Rodriguez Portero Josefa, Lanssens An, Dimet Juliette, Bortoluzzi Vanessa, Hontalva Clara, Lerch Gabrielle, Pinat Elisa, Frenay Caroline, Ayadi Ghania, Cognée Marina, Dubacq Céline, Dachy Adèle, Bontridder Noémi, Masai Paule en alle anderen

 

[OPROEP TOT ONDERTEKENING GESLOTEN]