Interpellatie : Regios

Geachte Afgevaardigde,

 

U kent de context rond het onthaal van migranten die hun toevlucht zoeken in West-Europa.

 

Nadat het Burgerplatform voor Overnachtingen tijdens de afgelopen maanden in honderden gezinnen voor migranten een verblijf organiseerde, willen wij een meer gestructureerde aanpak opstarten, die het mogelijk maakt  verblijven te plannen op langere termijn. De formule die we hiervoor willen gebruiken, beoogt een partnerschap tussen gemeentebesturen en burgers.

 

Belgische gemeentes die een principieel standpunt hebben ingenomen dat de gastvrijheid genegen is, zijn talrijk. Sommigen hiervan hebben hun engagement verder uitgediept door acties uit te werken die over meerdere jaren lopen, en als bedoeling hebben om oplossingen voor een veilige opvang voor migranten te garanderen. Andere gemeenten worden momenteel aangesproken om een bijdrage te leveren aan deze brede solidariteitsbeweging: ze beschikken immers over de middelen om overnachtingen te steunen of te organiseren. En de burgers die hieraan willen meewerken zijn ook talrijk: het Burgerplatform heeft momenteel meer dan 40000 leden, en het krijgt dagelijks boodschappen waarin steun en sympathie wordt uitgesproken voor de ondernomen activiteiten.

 

Als wij u vandaag interpelleren, dan is dat met de vraag om deze gemeentelijke initiatieven te ondersteunen. Hiervoor vragen wij u om in het Parlement waar u zetelt, een resolutie voor te stellen waarin sterke steun wordt uitgedrukt voor deze initiatieven.

 

De gemeenten en burgers vormen de eerstelijnsondersteuning. Zij zullen zich sterker en gelukkiger voelen als ze zich ondersteund weten door de gewestelijke overheden.

 

Wij twijfelen er niet aan dat u zich, vanuit uw positie als lid van het democratisch bestel, met hart en ziel wil inzetten om deze solidariteitsbeweging te ondersteunen. Door haar inzet eert deze beweging ons land en onze waarden.

 

Wij danken u bij voorbaat, Geachte Afgevaardigde, en verblijven inmiddels,

 

Met hoogachting.