Interpellatie : ongastvrijheid gemeenten

Geachte Heer en Mevrouw de Burgemeester,

Geachte Heer en Mevrouw Schepen,

Geachte Heer en Mevrouw Gemeenteraadslid,

 

In het kader van het onthaal van migranten die hun toevlucht zoeken in West-Europa, hebben talrijke Belgische gemeenten principiële standpunten ingenomen die de gastvrijheid goedgezind zijn. Andere, daarentegen, hebben nog niet de gelegenheid gehad of genomen om zich uit te spreken over de waarde van solidariteit die nochtans de kern van onze democratie uitmaken.

 

Dat is de reden van ons schrijven vandaag.

Uw gemeente heeft de middelen om zich in te schrijven in de ondersteuning van onze beweging die in heel België weerklank vindt, en die zich verzet tegen verouderde reflexen van wantrouwen, egoïsme en terugplooien op zichzelf.

 

Hieronder leggen we uit hoe u deze ondersteuning kan geven:

 

Nadat het Burgerplatform voor Overnachtingen honderden overnachtingen heeft geregeld voor migranten bij burgers thuis, wil het zich nu inzetten om deze opvang voor migranten op een meer gestructureerde manier en op lange termijn aan te bieden. Hiervoor moet het kunnen terugvallen op loyale en sterke partners, bijvoorbeeld de Gemeenten.

 

Concreet willen wij een beroep op u doen om na te kijken of u de middelen heeft, en ze ter beschikking wilt stellen van het burgerplatform voor volgende zaken:

Beschikt u over een lokaal geschikt voor de opvang van mensen, met de nodige sanitair en veiligheid?

Beschikt u wellicht over vervoermiddelen?

Beschikt u over logistieke middelen om dit onthaal te ondersteunen?

Verlaten of leegstaande woningen zouden misschien kunnen opgevorderd worden en ter beschikking kunnen worden gesteld van migranten, zoals dit in Vorst werd voorgedaan?

 

Een project van deze omvang moet gebouwd worden op gezonde basis voor het wettelijk kader, voor de veiligheid, hygiëne en logistiek. Wij beschikken inmiddels over de nodige expertise op deze verschillende terreinen, en kunnen die desgevraagd ter beschikking stellen, indien gewenst.

 

Dit project zal beheerd worden in partnerschap met de gemeentelijke overheden, en ook met de (betrokken) burgers. Het Burgerplatform voor Overnachtingen telt vandaag meer dan 40000 leden. Er zijn dus, ongetwijfeld ook in uw gemeente, mensen die zich willen toeleggen op de opvang van migranten.

 

Wij twijfelen er niet aan dat u zich, in navolging van de initiatieven in Vorst, Crisnée en Watermaal-Bosvoorde, als voorbeeld wil profileren die de solidariteit waarmee we ons land willen eren, een plaats geeft in de schoot van de Europese Unie.

 

Bij voorbaat danken wij u voor de aandacht die u aan ons schrijven geeft. Wij kijken met verwachting uit naar elk antwoord dat wij hieromtrent mogen ontvangen.

 

Met de meest menselijke hoogachting,