Briefactie

Version française ici

Gegevens                                                                                                                                       Datum

 

Geachte Mr/Mevr… van de Gemeente….

Geachte Mr/Mevr.

 

Elke dag mobiliseren zich duizenden Vlamingen & Walen, mensen van links én van rechts, socialisten én liberalen, vrijzinnigen en katholieken om zich van hun meest gastvrije kant te laten zien. Het gaat over mensen die géén politiek mandaat hebben, die zich niet moeien met het publieke debat, die geen opinietweets de wereld in sturen. Het gaat over gewone mensen die na hun werk, na het ophalen van de kinderen, na het doen van hun boodschappen beslissen de deuren van hun huis of appartement open te stellen. Als gewone burger ondersteun ik deze beweging.

 

Als burger ben ik erg gehecht aan de Rechten van de Mens. Als burger ben ik ook heel erg gehecht aan de menselijke waardigheid, aan de democratie en aan mijn burgerlijke vrijheden. Omdat deze rechten en mijn vrijheid als burger nu op het spel wordt gezet, verzet ik mij tegen het wetsontwerp van de Federale regering die de huiszoekingen mogelijk maken. Ik verzet me tegen dit voorstel omdat het de criminalisering van mensen zonder papieren nog meer op het scherp stelt. Ik vind niet dat iemand die geen papieren heeft, zomaar als crimineel behandeld kan worden. Ik verzet me tegen dit voorstel omdat het indruist tegen alle waarden waarin ik geloof. Waarden die het fundament vormen van onze democratie. Ik verzet me tegen dit voorstel omdat het een flagrante schending betekent van onze privacy en een agressief   gebaar is tegenover een ganse bevolking, of die nu wel of geen papieren heeft.

 

Voor al deze redenen, vraag ik u Mevr/Meneer…. om een standpunt in te nemen omtrent dit voorstel. Geachte Mevr/Mr… , bent u voor-of tegenstander van dit ontwerp?

Als burger vraag ik u dat de gemeenteraad een motie stemt dat van onze stad een   ‘huiszoekingsvrije’ gemeente maakt. Dit werd al gedaan in Luik, Schaarbeek, Verviers en Vorst. Worden wij binnenkort ook één van deze Huiszoekingsvrije Gemeentes? Met uw steun vast en zeker.

 

Als burger met gezond verstand ben ik er van overtuigd dat er andere oplossingen bestaan dan deze. Oplossingen die én pragmatisch én menselijk én constructief zijn. Als burger weet ik zeker dat een ander beleid mogelijk is. Laten we dat samen doen.

 

Ik wil je danken voor uw aandacht beste Mr/Mevr en kijk uit naar uw antwoord. Met vriendelijke groenten.